o mnie / about me

Witaj na moim blogu! Welcome to my blog!
Nazywam się Agata i cieszę się, że czytasz mojego bloga :)
My name is Agata and I'm really glad you read my blog :)

Bloga stworzyłam w październiku 2010 roku i od tego czasu cały czas myślę o tym miejscu w sieci, o Was - czytelnikach i staram się, żeby każda moja praca podobała się Wam i zachęcała do znalezienia kreatywnej pasji. Wcześniej można było znaleźć mnie pod nickiem Cytherea Bijoux, ale sam przyznasz, że inaurem lepiej zapamiętać.

I created this site in October 2010 and since then I spend a lot of my time thinkinf of this place, of you - dear readers and I'm still trying to make my works better and better. I want to encourage you to find you own creative passion. Oh, earlier you could have known me by another name Cytherea Bijoux but you have to admit, inaurem is easier to remember.

Od około trzech lat robię biżuterię z masy termoutwardzalnej - cernitu. Uważam, że dla amatora, który jeszcze przez długi czas nie zacznie lutować, zwijać i bawić się wszelkimi metalami, modelina to bardzo dobre rozwiązanie. Możliwości są nieograniczone. Ja zaczęłam od różnorodnych form, mniej lub bardziej 'udziwnionych', ale od roku najczęściej tworzę sutasz cernitowy, czyli jednym słowem - modelinowy. Choćby nie wiem jak wyglądał na zdjęciu, to od normalnego sutaszu zupełnie się różni. Jest mniejszy, lżejszy, o różnych grubościach 'sznurka', ale wcale nie jest mniej pracochłonny. Pomysł, wymieszanie kolorów, uformowanie wszystkiego, wypieczenie i przymocowanie zajmuje godziny i dnie.

For about three years I make jewelry from polymer clay - italian cernit. I think that for amateur, whom don't start experimenting with metal, wrapping and soldering, modeling clay is the best way to express himself. The possibilities are endless. I've started from diverse formes, more or less 'strange', but from the year most frequently I make - cernit soutache, wchich is soutache, but from polymer clay. No matter how it looks on the picture it differs from its original. It's smaller, lightest, of different thickness and of course it is not less laborious then normal soutache. The ideas, mixing colours, froming, backing and fixing everything together - it takes hours or days.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli chcesz ze mną porozmawiać lub zamówić lub kupić ode mnie biżuterię, napisz maila na adres:
If you want to talk with me or buy something from by studio, just write an email at:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AWARDS / NAGRODY
Udzieliłam też wywiadu dla bloga Bead Perles. Moje odpowiedzi możecie przeczytać tutaj.
I was also interviewed in Beads Perles. You can read my answers here.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 comments:

Każdy komentarz jest dla mnie ważny, więc bardzo dziękuję za to, że uczestniczycie w tworzeniu tego bloga i oceniacie moje prace.
Every comment matters for me so I want to say 'thank you' for participating in blog life and also create it.